Sabtu, 06 Februari 2010

Si Kabayan

"Kabayan, Aya-aya Waé"'Ngadu'
Kabayan: “Mang Lebé, ngadu naon
anu kira-kirana teu ngabatalkeun
puasa ?”
Mang Lebé: “Kangaranan ngadu
mah kabéh ogé matak
ngabatalkeun puasa. Masing teu
keur puasa ogé ngadu mah teu
meunang deuleu !”
Kabayan: “Ari ceuk uing mah aya
ngadu anu teu ngabatalkeun
puasa. ”
Mang Lebé: “Ngadu naon kitu?”
Kabayan: “Ngadu…ngadulag.”
Mang Lebé: “Ah bisa waé ilaing
mah.”


'Muput Reungit'
Mitohana: “Kabayan, keur naon
manéh téh cicing baé di kamar?”
Kabayan: “Nabuburit, Ma!”
Mitohana: “Ari éta naon anu
ngebul?”
Kabayan: “Haseup, Ma!”
Mitohana: “Heueuh keur naon?”
Kabayan: “Keur muput reungit.”
Mitohana: “Naha haseupna bau
roko?”
Kabayan: “Nya éta obat nyamukna
béak, kapaksa wé muputna ku
roko. ”

'Si Kabayan jadi Reporter'
Si Kabayan jadi réporter radio,
basa aya pertandingan antara
Pérsebaya vs Pérsib taun 60-an
jaman jayana Abdul Kadir
(Pérsebaya) jeung Rukman
(Pérsib). Si Kabayan dibaturan ku
Lamsijan.
Si Kabayan: “Iyah saudara
pendengar, Abdul kadir ngabecir,
nyépak ti gigir, bola nepi ka
muntir, atuh kiper kuat ka nyengir
da bal ngadupak biwir, nepi ka
ngadahdir ….
Lamsijan: (Ngaharéwos): “Enggeus
euy, watir!

'Lieur'
Harita Nyi Iteung rék solat lohor,
geus maké mukena lengkep. Ngan
palebah rék takbir pisan, telepon
disada (ti Si Kabayan), tuluy Nyi
Iteung lumpat ngangkat heula
telepon.
Nyi Iteung: “Alloohuakbar!”
Si Kabayan ngahuleng, lieur kudu
ngomong naon.
Paingan
Kabayan: “Éta mah euy, sakitu
murag tina tangkal kalapa anu
sakitu jangkungna, da teu nanaon
atuh. Kalah jleng sakali, tuluyna
mah gugulitikan. ”
Asnaip: “Saha euy, mani kuatan
kitu. Boga élmu meureun?”
Kabayan: “Ah, teu singna boga
élmu.”
Asnaip: “Heueuh, saha éta té?”
Kabayan: “Kalapa.”

'Teu Tulus Digawé'
Kabayan téh ngalamar gawé ka
hiji pabrik, keur diwawancara ku
bagian personalia.
Kabag: ”Cing caritakeun, asal-ulsul
anjeun téh ti mana, Kabayan!”
Kabayan: “Ari asal mah nya ti
indung. Ngan cenah mah nu
mimiti ngusulkeun téh …pun bapa!”
Kabag: “ Wayahna baé anjeun
kudu ninggalkeun pabrik ayeuna
kénéh!bujanggamanik

Tidak ada komentar:

Posting Komentar